Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Strategia Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2010 rok
° 2011 rok
° 2012 rok
° 2013 rok
° 2014r.
° 2015 rok
° 2016 rok
° 2017 rok
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
° 2022 rok
° 2023 Rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2011 rok strona główna 

2011 rok
Budżet gminy Miastków Kościelny na 2011 rok

Budżet gminy Miastków Kościelny na 2011 rok

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010 r.

Tabela nr 1a do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej nr III/6/2010 z dnia 30.12.2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.

Wydatki i inwestycje na 2011 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów własnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów własnych dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie rachunku dochodów własnych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

Oświadczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-24 12:44:57 Informację zaktualizowano 2011-01-24 13:33:35, wprowadzający:
Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zmiany w budżecie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 12:48:31, wprowadzający:
Uchwała Nr V/24/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zmiany w budżecie gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-03-10 12:52:01 Informację zaktualizowano 2011-03-10 13:18:29, wprowadzający:
Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie zmian w budzecie
gminy z dnia 25 marca 2011r.
 Uchwała Nr VII/30/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 10:24:22, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy z dnia 8 kwietnia 2011r.
 Zarządzenie Nr 9/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-04-28 11:11:17, wprowadzający:
Uchwała Nr IX/35/2011 w sprawie zmian w budzecie
na 2011r. z dnia 20 maja 2011r.

Plan dochodów

Plan wydatków

Przychody i rozchody budzet w 2011r.

Plan finansowy dla GBP

Plan finsnsowy Publicznego Przedszkola

Dochody i wydatki pomiędzy jednostki samorzadu terytorialnego

Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Wydatki inwestycyjne w 2011r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla Publicznego Gimnazjum

Uzasadnienie do uchwały

 Uchwała Nr IX/35/2011 w sprawie zmian w budzecie
Data wprowadzenia informacji 2011-06-15 12:14:01, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 12/2011 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 26 maja 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 10:12:01, wprowadzający:
Uchwała Nr X/43/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny

Załacznik Nr 1

Załacznik 2

Uzasadnienie

 Uchwała Nr X/43/2011 z dnia 17 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 11:33:09, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 24/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 12:09:11 Informację zaktualizowano 2011-07-26 12:13:27, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie zmian w
budżecie gminy
 Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 22 lipca 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 09:25:56, wprowadzający:
Zarządzenie 34/2011 w sprawie zmian w budżecie
gminy
 Zarządzenie 34/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 09:35:32, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 41/2011 w sprawie uchylenia
Zarzadzenia Nr 34/2011 z dnia 24.08.2011r.
 Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 16 września 2011r.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-11 09:52:12, wprowadzający:
wersja do druku