Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Strategia Rozwoju Gminy Miastków Kościelny na lata 2023-2030
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
° 2010 rok
° 2011 rok
° 2012 rok
° 2013 rok
° 2014r.
° 2015 rok
° 2016 rok
° 2017 rok
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
° 2022 rok
° 2023 Rok
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Raport o stanie Gminy
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > 2010 rok strona główna 

2010 rok
Uchwała Nr 150/S/2011 RIO w sprawie opinii o
przedłożeniu przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny, sprawozdania z wykonania budżetu za
2010r.
 Uchwała Nr 150/S/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 10:41:57 Informację zaktualizowano 2011-04-08 10:45:11, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny za 2010 rok
 Wykonanie budżetu gminy za 20910 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 09:34:24, wprowadzający:
Budżet gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

Budżet gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

Plan dochodów

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane wydatki na 2010 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Przychody i rozchody budzetu w 210 roku

Prognoza kwoty długu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Limity wydatków inwestycyjnych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Dotacje podmiotowe

Plan wydatków na przedsięwzięcia realiszowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

 
Obowiązuje od: 2001-01-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 12:33:13 Informację zaktualizowano 2011-01-24 13:37:53, wprowadzający:
wersja do druku