Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Miastków Kościelny  www.miastkowkoscielny.pl
Roczne sprawozdania jednostek za 2021 rok
Informacje bieżące
Petycje
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwł
Dane
Wybory
Gmina
TARYFY ZA ŚCIEKI I WODĘ
Opinie
Nabór na wolne stanowisko
Urząd Gminy
Przetargi
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Imienne wykazy głosowań radnych kadencja 2018-2023
Nagrania z sesji
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Rok 2010
° Rok 2011
° Rok 2012
° Rok 2013
° Rok 2014
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° ROK 2022
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Program Rewitalizacji Gminy Miastków Kościelny
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Skrzynka Podawcza 2
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta > Rok 2010 strona główna 

Rok 2010
Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów
na wolne stanowisko informatyka
 Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na wolne stanowisko informatyka
Data wprowadzenia informacji 2011-03-23 13:02:58, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 36/2010 w sprawie powołania
Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia
Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i
Mieszkań w 2011 roku
 Zarządzenie Nr Nr 36/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 13:23:40, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 35/2010 w sprawie zmian w
budżecie gminy i rozdysponowania rezerwy
budżetowej
 Zarządzenie Nr 35/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 13:14:27, wprowadzający: , autor: E. Sitek
Zarządzenie Nr 34/2010 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu prowadzenia kontroli zarządczej w UG
Miastków i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz
zasad jej koordynacji
 Zarządzenie Nr 34/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 13:10:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2011-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia

Projekt Uchwały w sprawie WPF Gminy na lata 2011-2018

Uchwała Nr 369/S/2010 Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespól w Siedlcach w sprawie opinii o projekcie uchwały w Wielotniej Prognozy Finansowej Gminy Miastków Koscielny na lata 2011 - 2018

 Zarządzenie Nr 33/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 11:34:42 Informację zaktualizowano 2010-12-10 11:40:18, wprowadzający: , autor: E. Sitek
Zarzadzenie Nr 32/2010 w sprawie projektu uchwały
budzetowej na 2011 rok

Projekt Uchwały Budżetowej na 2011 rok Rady Gminy Miastków Kościelny

Plan dochdów

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Plan finansowy wydatków

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i FS

Dotacje podmiotowe na 2011 rok

Gminny Program PiRPA

Część opisowa

Uchwała Nr 368/S/2010 Składu Orzekajacego RIO w Siedlcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej Gminy Miastków Kościelny na 2011 rok

 Zarzadzenie Nr 32/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 12:10:50, wprowadzający: , autor: E. Sitek
Zarządzenie Nr 31/2010 w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Zarządzenie Nr 31/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 12:06:17, wprowadzający: , autor: E. Domaszczyńska
Zarządzenie Nr 30/2010 w sprawie komisji
przetargowej
 Zarzadzenie Nr 30/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:48:38, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 29/2010 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 29/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 11:32:04, wprowadzający: , autor: E. Sitek
Zarzadzenie Nr 28/2010 w sprawie przeprowadzenia
okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
w magazynie gminnym według stanu na dzień
31.10.2010r.
 Zarzadzenie Nr 28/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:50:42, wprowadzający: , autor: M. Mucha
Zarządzenie Nr 27/2010 w sprawie powołania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 Zarzadzenie Nr 27/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 10:42:39, wprowadzający: , autor: B. Moreń
Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiazków Kierownika GOPS i
udzielenia pełnomocnictwa do działania
 Zarządzenie Nr 26/2010 w sprawie powierzenia poełnienia obowiazków Kierownika GOPS i udzielenia pełnomocnictwa do działania
Data wprowadzenia informacji 2010-12-09 09:15:04, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 25/2010 w sprawie upowaznienia
Sekretarza Gminy do załatwiania sprawa z zakresu
administracji publicznej
 Zarzadzenie Nr 25/2010 w sprawie upowaznienia Sekretarza Gminy do załatwiania sprawa z zakresu administracji publicznej
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 12:28:07, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 24/2010 w sprawie zmian w budżecie
gminy
 Zarzadzenie Nr 24/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy
Data wprowadzenia informacji 2010-11-30 12:24:59, wprowadzający: , autor: E. Sitek
Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie informacji z
wykonania budzetu gminy Miastków Kośielny i
wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych
do podsektora samorządowego za I półrocze
2010r.

Dochody budżetu gminy Miastków Koscielny za I półrocze 2010 roku

Wydatki budzetu Gminy Miastków za I półrocze 2010 roku

Dotacje celowe na zadania zlecone i wydatki na zadania zlecone za I półrocze 2010r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorzadowego

Dochody i wydatki budzetu gminy Miastków Koscielny za I półrocze w/g rodzajów

 Zarządzenie Nr 23/2010 w sprawie informacji z wykonania budzetu gminy Miastków Kośielny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 09:52:47 Informację zaktualizowano 2010-09-21 10:14:21, , autor: Elżbieta Sitek
Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 20/2010 z dnia 30 lipca 2010r.
 Zarządzenie Nr 22/2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2010 z dnia 30 lipca 2010r.
Obowiązuje od: 2012-08-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 08:39:48, , autor: Elżbieta Sitek
Zarzadzenie Nr 21/2010 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 21/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2009-08-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-15 08:35:59, , autor: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 20/2010 w sprawie zmian w
budżecie Miastków Kościelny i rozdysponowania
rezerwy budzetowej
 Zarzadzenie Nr 20/2010 w sprawie zmian w budżecie Miastków Kościelny i rozdysponowania rezerwy budzetowej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 11:01:53, , autor: Elżbieta Sitek
Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 19/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej
Obowiązuje od: 2010-07-26   Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 10:53:51, , autor: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 18/2010 w sprawie powołania
komisji przetargowej
 Zarządzenie Nr 18/2010 w sprawie powołania komisji przetargowej
Data wprowadzenia informacji 2010-09-02 10:40:48, , autor: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie upoważnienia
specjalisty d/s świadczeń rodzinnych w GOPS do
przekazywania do biura informacji gospodarczej
informację gospodarczą o zobowiązaniu
dłużnika alimentacyjnego
 Zarządzenie Nr 17/2010 w sprawie upoważnienia specjalisty d/s świadczeń rodzinnych w GOPS do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego
Obowiązuje od: 2015-06-20   Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 11:56:41 Informację zaktualizowano 2010-07-16 11:59:24, , autor: Bogumiła Moreń
Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie upoważnienia
specjalisty d/s świadczeń rodzinnych w GOPS do
podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych , prowadzenia postępowania w i
wydawania decyzji w tych sprawach
 Zarządzenie Nr 16/2010 w sprawie upowaznienia specjalisty d/s świadczeń rodzinnych w GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania w i wydawania decyzji w tych sprawach
Data wprowadzenia informacji 2010-07-16 11:52:22 Informację zaktualizowano 2010-07-16 12:00:50, , autor: Bogumila Moreń
Zarzadzenie Nr 15/2010 w sprawie upoważnnienie
Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, prowadzenia
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
 Zarzadzenie Nr 15/2010 w sprawie upoważnnienie Kierownika GOPS do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Obowiązuje od: 2015-06-20   Data wprowadzenia informacji 2010-07-14 12:30:47 Informację zaktualizowano 2010-07-16 12:24:31, , autor: Bogumiła Moreń
Zarzadzenie Nr 14/2010 w sprawie powołania
Komisji Konkursowej dla nauczycieli ubiegajacych
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 Zarzadzenie Nr 14/2010 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:35:50 Informację zaktualizowano 2010-07-16 12:25:02, , autor: Bogumiła Moreń
wersja do druku