bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Budżet strona główna 

2013 rok
Budżet

Załączniki do budzetu

 Budżet 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-14 10:19:15 Informację zaktualizowano 2013-05-23 13:56:04, wprowadzający:
Uchwała Nr XXX/152/2012 w sprawie zmian w
budżecie na 2013r.

Załaczniki

 Uchwała Nr XXX/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 14:06:10, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-22 12:31:14, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXII/162/2013 w sprawie zmian w
budzecie Gminy Miastków Kościelny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXII/162/2013 z dnia 04 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-03-25 11:53:16 Informację zaktualizowano 2013-03-25 12:08:30, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXIII/173/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy na 2013r.
 Uchwała Nr XXXIII/173/2013 z dnia 18 marca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 14:01:45 Informację zaktualizowano 2013-05-23 14:05:31, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXIV/181/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Koscielny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 19 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 14:12:02 Informację zaktualizowano 2013-05-23 14:21:51, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny
 Zarządznie 21/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 14:40:13 Informację zaktualizowano 2013-05-23 14:43:52, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 25/2013 w sprawie zmian w budzecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 07 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 07:41:55, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 28/2013 w sprawie zmian w budżecie
gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 28 maja 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 09:43:42, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXV/187/2013 w sprawie zmian w
budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2013
 Uchwała Nr XXXV/187/2013 z dnia 03 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:21:50 Informację zaktualizowano 2013-07-11 09:26:52, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXVI/193/2013 w sprawie zmian w
budzecie gminy Miastków Kościelny na 2013r.
 Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 25 czerwca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-07-11 09:32:39 Informację zaktualizowano 2013-07-11 09:35:55, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXVII/200/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Uchwała NrXXXVII/200/2013 z dnia 19 lipca 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:56:11, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 z dnia 10 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:57:34, wprowadzający:
Zarzadzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 23 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 09:59:42, wprowadzający:
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastków Kościelny
 Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 30 września 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-10-10 10:01:55, wprowadzający:
Uchwała Nr XXXIX/210/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 Uchwała Nr XXXIX/210/2013 z dnia 25 października 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 09:42:22 Informację zaktualizowano 2013-12-19 09:48:48, wprowadzający:
Uchwała Nr XL/220/2013 w sprawie zmian w
budżecie Gminy Miastkow Kościelny
 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 09:53:28, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny za 2013r.
 Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 25 marca 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-15 09:05:54 Informację zaktualizowano 2014-04-15 09:17:55, wprowadzający:
Uchwała Nr Si.182.2014 Składu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z
wykonania budzetu za 2013r.
 Uchwała Nr Si.182.2014 Składu Orzekajacego RIO
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 09:26:49, wprowadzający:
Wniosek Komisji Rewizyjnej do rady Gminy w sprawie
uidzielenia absolutorium Wojtowi Gminy za 2013r.
 pdf3182.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 09:30:26, wprowadzający:
Uchwała Nr Si.241.2014 Skladu Orzekajacego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
28 maja 2014r. w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Miastkow Koscielnym,
dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy miastkow
Kościelny
 Uchwała Nr Si.241.2014 Składu Orzekającego RIO
Data wprowadzenia informacji 2014-06-24 09:53:49, wprowadzający:

Zobacz:
   2010 rok
   2011 rok
   2012 rok
   2013 rok
   2014r.
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2019 rok
   2020 rok
   2021 rok
   2022 rok
   2023 Rok
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl