bip.miastkowkoscielny.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Miastków Kościelny www.miastkowkoscielny.pl
Budżet strona główna 

2010 rok
Uchwała Nr 150/S/2011 RIO w sprawie opinii o
przedłożeniu przez Wójta Gminy Miastków
Kościelny, sprawozdania z wykonania budżetu za
2010r.
 Uchwała Nr 150/S/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 10:41:57 Informację zaktualizowano 2011-04-08 10:45:11, wprowadzający:
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Miastków
Kościelny za 2010 rok
 Wykonanie budżetu gminy za 20910 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-04-08 09:34:24, wprowadzający:
Budżet gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

Budżet gminy Miastków Kościelny na 2010 rok

Plan dochodów

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane wydatki na 2010 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Przychody i rozchody budzetu w 210 roku

Prognoza kwoty długu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Limity wydatków inwestycyjnych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności

Dotacje podmiotowe

Plan wydatków na przedsięwzięcia realiszowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

 
Obowiązuje od: 2001-01-20   Data wprowadzenia informacji 2010-09-21 12:33:13 Informację zaktualizowano 2011-01-24 13:37:53, wprowadzający:

Zobacz:
 2010 rok .  2011 rok .  2012 rok .  2013 rok .  2014r. .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok .  2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok .  2022 rok .  2023 Rok . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.miastkowkoscielny.pl