I.272.10.2023 Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla inwestycji polegającej na Termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej im.Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2023-01-24 12:24:18
  ...więcej

I.271.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usługi w zakresie publiczne transportu zbiorowego na terenie gminy Miastków Kościelny
2023-01-19 11:35:14
  ...więcej

Pokazano 21 - 22 z 22
poprzednie