I.272.19.2022 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na:
„Organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą” w ramach projektu pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dla dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty

I.272.19.2022 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

 I.272.19.2022 Zaproszenie do składania ofert.pdf

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-15 14:05:58 | Data modyfikacji: 2022-04-04 10:45:13.
Data wprowadzenia: 2022-03-15 14:05:58
Data modyfikacji: 2022-04-04 10:45:13
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót