ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
„Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą”w ramach projektu pn. „Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dla dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

I.272.17.2022 Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

I.272.17.2022 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 Skan- zaproszenie do składania ofert.pdf

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-03-08 08:13:47 | Data modyfikacji: 2022-03-15 14:37:06.
Data wprowadzenia: 2022-03-08 08:13:47
Data modyfikacji: 2022-03-15 14:37:06
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót