I.272.8.2022 Przeprowadzenie inwentaryzacji
przyrodniczej w zakresie występowania chronionych
gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w
związku z realizacją inwestycji
„Termomodernizacja Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w
Miastkowie Kościelnym” współfinansowanej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: Bogumiła Moreń | Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:21:57 | Data modyfikacji: 2022-02-02 11:29:00.
Data wprowadzenia: 2022-01-21 14:21:57
Data modyfikacji: 2022-02-02 11:29:00
Opublikowane przez: Bogumiła Moreń
« powrót