I.272.2.130.2020 Zaproszenie do składania ofert
na:Wykonanie i dostawa gabloty zewnętrznej w
ramach działań informacyjnych i promocyjnych
związanych z inwestycją polegającą na:
„Rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w
miejscowości Miastków Kościelny” w ramach
Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona
środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

Oferta

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:06:20 | Data modyfikacji: 2020-12-03 13:13:20.
Data wprowadzenia: 2020-12-03 13:06:20
Data modyfikacji: 2020-12-03 13:13:20
Opublikowane przez:
« powrót