I.272.2.128.2020 Zaproszenie do składa ofert na
:Wykonanie i dosta1)wę 3 gablot w ramach
działań informacyjnych i promocyjnych projektu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz
Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Oferta

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:21:33 | Data modyfikacji: 2020-12-02 14:23:24.
Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:21:33
Data modyfikacji: 2020-12-02 14:23:24
Opublikowane przez:
« powrót