I.272.2.121.2020 Zaproszenie do składania ofert:
Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla
inwestycji polegającej na "Termomodernizacji
obiektów użytecznści publicznej: Budynku
Urzędu Gminy Miastków Koscielny, Szkoły
Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w
Brzegach współfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV"Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną" Działanie 4.2 "Efektywność
energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:13:07 | Data modyfikacji: 2020-12-07 14:20:47.
Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:13:07
Data modyfikacji: 2020-12-07 14:20:47
Opublikowane przez:
« powrót