I.271.14.2020 Ogłoszenie o zamówieniu :
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości
Miastków Kościelny - Roboty budowlane

SIWZ

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy po uwagach PO UWAGACH

Oświadczenie w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-09-03 14:05:02 | Data modyfikacji: 2020-09-29 13:51:28.
Data wprowadzenia: 2020-09-03 14:05:02
Data modyfikacji: 2020-09-29 13:51:28
Opublikowane przez:
« powrót