I.271.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
nr 130835W w miejscowości Zwola Poduchowna w km
0+000-0+850

SIWZ

Przedmiar

Oferta

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczewnie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:45:28 | Data modyfikacji: 2020-07-31 14:03:18.
Data wprowadzenia: 2020-06-26 10:45:28
Data modyfikacji: 2020-07-31 14:03:18
Opublikowane przez:
« powrót