I.272.2.40.2020 Zaproszenie do składania ofert na
przeprowadzenie: Szkoleń doskonalacych dla
nauczycieli w ramach projektu pn: "Rozwijaj
kompetencje z myślą o przyszłosci!"
współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM
2014-2020

Zbiorcze zestawienie ofert

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:47:25 | Data modyfikacji: 2020-07-06 13:03:38.
Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:47:25
Data modyfikacji: 2020-07-06 13:03:38
Opublikowane przez:
« powrót