I.271.9.2020 Ogłoszenie o
zamówieniu:Wyposażenie pracowni szkolnych
Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w
Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w
Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:
„Rozwijaj kompetencje z myślą o
przyszłości!” współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Dzialania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
RPO WM 2014-2020

SIWZ

Przedmiar część 1

Przedmiar Część 2

Istotne postanowienia umowy

Przedmiar Część 3

Oświadczenie w sprawie warunkow

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oferta wykonawcy

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

I.271.9.2.2020 Informacja o zmianie nazwy zadania.pdf

SIWZ po zmianach

Oferta Wykonawcy po zmianach

Istotne postanowienia umowy po zmianach

Oświadczenie w sprawie warunków po zmianach

Oświadczenie w sprawie wykluczenia po zmianach

Oświadczenie grupa kapitałowa po zmianach

Odpowiedzi na pytania 2

Zbiorcze zestawienie ofert

Unieważnienie części 2 i 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:18:21 | Data modyfikacji: 2020-07-02 12:39:32.
Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:18:21
Data modyfikacji: 2020-07-02 12:39:32
Opublikowane przez:
« powrót