I.271.7.2020 Ogłoszenie o zamówniu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz
Szkoły Podstawowej w Brzegach - WYKONANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ URZĘDU GMINY W MIASTKOWIE
KOŚCIELNYM

SIWZ

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Projekty

Audyt energetyczny

Specyfikacja techniczna

Dokumenty formalne

Dokumenty formalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-05-13 11:18:37 | Data modyfikacji: 2020-06-16 14:00:42.
Data wprowadzenia: 2020-05-13 11:18:37
Data modyfikacji: 2020-06-16 14:00:42
Opublikowane przez:
« powrót