I.271.6.2020 Ogloszenie o zamówieniu:
Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej: Budynek Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz
Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 - Dostawa i montaż instalacji
Fotowoltanicznej

SIWZ

Wzór wniosku materiałowego

Oferta

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenia w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wykonawcy

Projekt

Audyt energetyczny

Dokumenty formalne

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2020-05-12 10:42:25 | Data modyfikacji: 2020-05-26 12:59:47.
Data wprowadzenia: 2020-05-12 10:42:25
Data modyfikacji: 2020-05-26 12:59:47
Opublikowane przez:
« powrót