I.271.5.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty
budowlane "Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w
miejscowości Zwola w km 2+222-3+845"

I.71.5.2019 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty przetargowej

Przedmiar

Istotne postanowienia umowy

Oświadczenie w sprawie warunków

Oświadczenie w sprawie wykluczenia

Oświadczenie grupa kapitałowa

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób

Owiadczenie wykonawcy (RODO)

Zbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie zamówieniu

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:39:39 | Data modyfikacji: 2019-09-06 14:50:27.
Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:39:39
Data modyfikacji: 2019-09-06 14:50:27
Opublikowane przez:
« powrót