I.272.2.47.2019 Zaproszenie do składania ofert
na: Organizację placu zabaw przy Publicznym
Przedszkolu w Miastkowie Koscielnym - III etap:
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

Projekty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zbiorcze zestawienie ofert

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-06-17 11:09:55 | Data modyfikacji: 2019-06-25 14:44:14.
Data wprowadzenia: 2019-06-17 11:09:55
Data modyfikacji: 2019-06-25 14:44:14
Opublikowane przez:
« powrót