I.272.2.33.2019 Organizacja placu zabaw przy
Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym w
ramach projektu pn. "Przedszkole naszych marzeń
!" - II etap Europejski Fundusz Spoleczny Konkurs
zamkniety RPMA.10.01.04-OP.01-14-064/18 dla Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i
mlodzieży Poddziałania 10.1.4 edukacja
przedszkolna RPO WM

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia poniżej 30 tyś. zł EURO

 Zaproszenie do składania ofert

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:22:05 | Data modyfikacji: 2019-05-23 11:57:52.
Data wprowadzenia: 2019-04-29 12:22:05
Data modyfikacji: 2019-05-23 11:57:52
Opublikowane przez:
« powrót