Informacje bieżące
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.233.2019.AZ
2019-05-16 10:36:49
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.972.2018.ST
2019-04-16 12:56:06
  ...więcej

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali położonych w Miastkowie Kościelnym
2019-02-22 10:42:37
  ...więcej

Ogloszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci położonej w miejscowosci Miastkow Kościelny
2019-02-15 13:48:21
  ...więcej

Ogloszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomosci położonej w miejscowosci Brzegi
2019-02-15 13:46:11
  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastkwów Kościelny w 2019 roku
2019-01-03 13:27:18
  ...więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku
2019-01-03 13:22:10
  ...więcej

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości taryf za zbioreowe odprowadzenie ścieków
2019-01-03 13:11:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 10.10.2018 w sprawie Programu Ochrony Środowiska
2018-10-11 09:39:51
  ...więcej

Obwieszczenie Mrszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r.
2018-08-02 13:37:05
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.1.7.2018 z dnia 18.07.2018r.
2018-07-20 13:52:36
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2018-05-07 12:19:10
  ...więcej

Ogloszenie o naborze na stanowisko osoby sprawujacej nadzózór nad obiektem, "ORLIK" w Miastkowie Kościelnym
2018-03-21 11:01:28
  ...więcej

Informaja uzupełniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgloszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
2018-03-14 13:41:51
  ...więcej

Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgloszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
2018-02-23 11:12:22
  ...więcej

Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2018 roku
2017-12-28 09:14:07
  ...więcej

Ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Miastków Kościelny w 2018 roku
2017-12-28 09:12:03
  ...więcej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władyslawa Broniewskiego w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 8, 08-420 Miastków Kościelny
2017-06-19 14:00:20
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miastków Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku
2017-05-30 14:49:48
  ...więcej

Obwieszczenie I.6220.8.7.2016.2017 z dnia 23.05.2017r.
2017-05-30 12:29:21
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 119
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Miastków Kościelny
ul. Miastków Kościelny
08-420
Wójt Gminy
mgr Jerzy Jaroń
Kontakt:
Tel: (+48 25) 754-40-08
Fax: (+48 25) 754-40-08
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl